Välkommen till Ingalill Nyberg Miljökonsult AB

Vårmiljö

Jag har över 30 års yrkeserfarenhet av miljöarbete och har sedan 1998 drivit ett eget konsultföretag i miljöfrågor. Jag har stora kunskaper i miljöledningssystem, miljörevision, miljöutbildningar, miljökonsekvensbeskrivning, miljöutredning samt kunnig i miljölagstiftning.

Se mer under tjänster vad jag kan göra för Er.

Min affärsidé är att hjälpa företag och andra att få igång sitt eget miljöarbete samt vara rådgivare/konsult i miljöfrågor.

I  februari 2012 fick jag personligt certifikat som miljörevisor av SIS Förlag  enligt standarden 19011:2011

Jag är med i MIS - miljörevisorer i Sverige.

Har även ett företag ,PRIO Miljö Sverige HB tillsammans med en kollega Roger Olsson, där vi är flera som arbetar med miljö.