Revision

Om man ett ledningssystem behövs uppföljning – däribland revision.

Jag tillhandahåller kvalitetssäkrade interna revisioner. Jag en av Sverige få personcertifierade miljörevisorer enligt SIS förlag,

Se lista från SIS över utfärdande personcertifikat, http://www.sis.se/tema/Personcertifiering/Utfardade-certifikat-och-diplom/

Jag är även medlem i MIS – miljörevisorer i Sverige, en ekonomisk förening för och av miljörevisorer.

Tillhandahåller även tjänster med lagrevision – d.v.s. att följa upp lagar och andra krav som finns specifikt för ditt företag/verksamhet.