Miljöutredning/nulägesanalys

Hur står det till med miljön på ditt företag?Galtströms bruk Masugnen

Inget svar – då behövs en miljöutredning!

Miljöutredningar/nulägesanalys är ofta som en del i tillståndsärenden och som underlag vid införande av miljöledningssystem.