Miljötillstånd eller anmälan

Krav eller tillstånd från miljömyndigheter – jag hjälper Er! 

Tillstånd enligt miljöbalken krävs för verksamheter som är klassade som A- och B-anläggningar.Exempel på sådana verksamheter är skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion,djurstallar och fiskodlingar. I miljötillståndet utfärdas villkor bland annat om verksamhetens omfattning och miljöbelastningar.

En förutsättning för att få tillstånd är att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller har miljöpåverkan.

Även förändringar som är positiva för miljön kan innebära anmälningsplikt.

Om miljöpåverkan bedöms mindre behövs en anmälan.

Företag/verksamheter som är klassade som C-anläggning, då krävs en anmälan till miljönämnden i respektive kommun när företaget ska starta eller förändras.