Miljö- och kvalitetsledningssystem

Jag hjälper till med att upprätta och införa ett ledningssystem, främst miljöledning i företag eller organisationer. Det har jag gjort sedan starten av mitt företag 1998.

Miljöledningssystemet ISO 14001 är en internationell standard, frivilligt att på ett systematiskt sätt införa, arbeta med och revidera samt förbättra sitt miljöarbete.

Skiss på ett miljöledningssystem, se nedan.