Lagar och andra krav

Vet du vilka miljölagar och andra krav som ditt berörs av? J

Jo, det är svårt att veta alla krav som finns – särskilt när det gäller vilka miljökrav som myndigheter ställer.

Mitt företag hjälper dig att ta fram ett lagregister som anpassas efter Er verksamhet samt lagrevisioner.

Jag kopplar lagkraven till olika rutiner och system i företaget.

Dessutom ansvar jag för att bevaka laguppdateringar samt gör lagutvärderingar för vissa företag

Detta är ett krav om man är miljöcertifierat sitt företag.