Utbildning

2012                  Personcertifierad Miljörevisor enligt SIS

2008                  PROPS för projektledare, 3 dagar feb, SEMCON

2003                  Certifierad miljörevisor enligt 19011, LRQA Intergria AB

2002                  Grundläggande kurs i kvalitet. 5 p Högskolan Dalarna

2000                  Certifierad miljörevisor enligt 14012 av KM Intergria Certifiering AB

1999                  Grundläggande kurs i Miljöbalken, kommunförbundet Gävleborg

1996                  Miljöledning och miljörevision, 10 p C-kurs, Umeå Universitet

1990                  Miljökonsekvensanalys, 10 p C-kurs, Umeå Universitet

1989                   Miljöskyddstillsyn/miljöskyddsteknik, 10 p C-kurs, Umeå  Universitet

1988                   Arbetsmiljöutbildning, grundkurs 40 h TBV Ludvika

1986                   ADB grundkurs,  Vuxengymnasiet Ludvika

1979-82               Miljö- och hälsoskyddslinjen, 120 p, Umeå Universitet.

1976-1979           4-årig teknisk linje, kemiteknisk gren, Sundsvall

1967-1976            9-årig grundskola, Läroverket Hudiksvall