Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar

Enligt Naturvårdsverket minskar utsläppen av växthusgaser minskade 5 procent mellan år 2011 och 2012 och uppgår nu till 58,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är den lägsta noteringen sedan basåret 1990.

Totalt har utsläppen minskat 20 procent sedan år 1990, enligt preliminära data, se bild.

De minskade utsläppen beror i huvudsak på bränslesnålare bilar och ökad andel biodrivmedel, som minskar utsläppen från vägtrafik, svag konjunktur som påverkar utsläppen från industrin samt riklig nederbörd som ger gott om vattenkraft och därmed minskar utsläppen av växthusgaser från energiindustrin (från produktion av el- och fjärrvärme, fasta bränslen samt raffinaderier).

 

Posted under: Information

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>